'

Od stycznia 2017 r. można dokonywać 1% odpisu od należnego podatku dochodowego w formularzu PIT za 2016 rok na rzecz:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Numer rejestracyjny OPP w KRS: 0000043188

Antoni DUDA