'

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pan Zdzisław CZARNECKI, realizując ustalenia Zarządu Federacji, wystosował w imieniu wszystkich poszkodowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych pismo do europosła SLD dr. Janusza ZEMKE z prośbą o rozpoznanie możliwości przeciwdziałania skutkom tej niekonstytucyjnej i niesprawiedliwej ustawy na forum unijnym. W odpowiedzi Pan europoseł J. Zemke napisał w Brukseli specjalny list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego KE Pana Fransa TIMMERMANSA, naświetlający problem dyskryminacji dużej grupy obywateli RP i jednocześnie Unii Europejskiej, wyrażający prośbę o wzięcie pod uwagę ich sytuacji oraz wystąpienie Komisji Europejskiej do Agencji Praw Podstawowych UE w celu przeanalizowanie powstałego stanu prawnego tych osób.

źródło: {Pismo FSSM RP do J.Zemke}, {List J.Zemke do F.Timmermansa}