'

ULGI

 1. Ulgi ustawowe, których podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)
 2. Ulgi handlowe - oferowane przez przewoźników

 

Ad.1. ulgi ustawowe

Emeryci i renciści, oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo w ciągu roku kalendarzowego do dwóch przejazdów ze zniżką 37 proc. w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych : ,REGIO, inter REGIO, REGIO ekspres, TLK (Tanie Linie Kolejowe), Express InterCity w 2 klasie. Ulgi te nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej.

Przejazd "tam" i "z powrotem" traktowany jest jako dwa oddzielne przejazdy, nawet jeśli opłata za nie (te dwa przejazdy) potwierdzona jest na jednym bilecie.

Za miejscówkę, opłatę uiszcza się w pełnej wysokości.

Dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest zaświadczenie ważne z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej, wydane przez: oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych, a także, przez:

 • terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ Solidarność,
 • Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce "Solidarność Weteranów Pracy",
 • Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Solidarność - 80",
 • wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów "Weterani Pracy",
 • zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
 • okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
 • Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego "Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 • zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
 • terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów w klasie 2 - na podstawie biletów jednorazowych - korzystające z przejazdu w klasie 1 zobowiązane są uiścić dopłatę w wysokości różnicy między ceną biletu w klasie 1, a ceną biletu w klasie 2 (chodzi o ceny biletów bez ulg).

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, tel. 22 601 56 65 uprawniony jest do wydawania zaświadczeń emerytom służb mundurowych podległych MSW, a także emerytom UOP, ABW i AW.

Zaświadczenia wydawane są w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP (adres jak wyżej) w każdy wtorek miesiąca, w godzinach 10:00-13:00 podstawie dokumentów uprawniających do korzystania z ulg , tj. decyzji emerytalnej/rentowej - do wglądu.

Zaświadczenie jest dokumentem bezterminowym, ważnym "do wyczerpania 6 sztuk druków". Opłata za jego uzyskanie wynosi: 2zł dla członków SEiRP i 3 zł dla pozostałych uprawnionych. Dodatkową opłatę, w identycznej wysokości, wnoszą osoby pobierające zaświadczenie dla członków rodziny.

W terenie, uprawnionymi do wydawania zaświadczeń są zarządy okręgowe i wojewódzki SEiRP.

UWAGA:  Emeryci i renciści nie mają ustawowych zniżek w komunikacji autobusowej

 

Ad.2. - ulgi handlowe

1/Karta seniora PKP Intercity S.A.

przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 60 lat. Dokument uprawnia do nabycia biletów na przejazd z ulgą 50 % w klasie 1 i 2:

 • jednorazowych ważnych w pociągach TLK, EIC, EC;
 • abonamentowych ważnych w pociągach TLK albo EIC, EC;
 • odcinkowych imiennych ważnych w pociągach TLK - w wagonach z miejscami do siedzenia, przewidzianych w rozkładzie jazdy;

Za miejscówkę opłatę uiszcza się w pełnej wysokości. Karta seniora ważna jest jeden rok od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę. Z Karty seniora nie skorzystamy w pociągach innych przewoźników np. PKP Przewozy Regionalne. Ponadto musimy pamiętać o dowodzie tożsamości. Kartę seniora można nabyć w kasach biletowych "PKP Intercity". Cena to 150 zł.

2/ REGIOkarta Senior

Podobną ofertę dla seniorów kieruje spółka PKP Przewozy Regionalne. REGIOkarta SENIOR adresowana jest do pasażerów, którzy ukończyli 60 rok życia. Uprawnia do zniżki na bilety do 30 % i ok. 15 % na bilety miesięczne, kosztuje ok. 59 zł. Wydłużenie ważności karty na kolejny rok kosztuje 49 zł. Karta honorowana jest w pociągach PKP Przewozy Regionalne, w pociągach Kolei Dolnośląskich i Arriva RP. Dokument można nabyć w kasach biletowych. Do wyrobienia karty potrzebne jest zdjęcie o wymiarach 2,5 na 3,4 cm. REGIOkartę można zamówić na stronie www.biletyregionalne.pl.

3/W komunikacji autobusowej

zniżki dla seniorów oferowane są przez niektóre spółki regionalne PKS np. warszawski "POLONUS" jak i przewoźników prywatnych np. "POLSKIBUS" (wczesny zakup biletu przez internet). Z uwagi na wielość podmiotów realizujących przewozy autobusowe i stosowane różne praktyki w tym zakresie trudno jest przedstawić pełen obraz ulg dla seniorów w komunikacji autobusowej. Dlatego też należy bezwzględnie każdorazowo przed skorzystaniem z danego przewoźnika dowiedzieć się o stosowanych przez niego zniżkach.